เมืองมหัศจรรย์แคปพาโดเชีย

แคปพาโดเชียเมืองมรดกโลกของตุรกี ที่นี่เต็มไปด้วยธรรมชาติอันแปลกตาของภูเขาหินน้อยใหญ่ที่เกิดจากลาวาภูเขาไฟ เราสามารถชมเมืองจากมุมสูงได้โดยการขึ้นบอลลูน