ทะเลหมอกกับหุบเขาอวตาร

ปลายเดือนพฤศจิกายนกับทะเลหมอก ณ หุบเขาอวตาร Zhangjiajie National Forest Park