จุดชมวิวทะเลกหมอก

วัดกองเนียม เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์
อยู่บนเนินเขาระหว่างทางขึ้นเขาค้อ เป็นจุดชมวิวทะเลหมอก ท่ามกลางเนินเขาสลับซับซ้อน และชมพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้า ทะเลหมอกในจุดนี้ จะพบได้บ่อย ช่วงปลายฝนต้นหนาว และในวันที่ไม่มีกระแสลม