ประกาศผลกิจกรรมลุ้นรับ
บัตรที่พักโรงแรม Holiday Inn Resort Vana Nava Hua Hin 1 คืน (รวมอาหารเช้า)
พร้อมบัตรเข้าสวนน้ำ Vana Nava 10 รางวัล (รางวัลละ 8,651 บาท) มูลค่ารวมกว่า 80,000 บาท !!
คำถามคือเงาของแลนด์มาร์คทั้ง 3 รูป ชื่อว่าอะไร ตั้งอยู่ในประเทศใด?
คำตอบ คือ โอเปร่าเฮ้าส์, ออสเตรเลีย
คำตอบ คือ เสาชิงช้า, ไทย
คำตอบ คือ ดูโอโม่, อิตาลี

รายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล

1. คุณธนิดา เอี่ยมยิ้ม
2. คุณสิริลักษณ์ หรูลักษณานนท์
3. คุณดรุณ เดชกุญชร
4. คุณชุติกานต์ บุญมา
5. คุณพีระญาณ์ ชินพีระเสถียร
6. คุณชิดาณัฐ ลาภอรุณลือเดช
7. คุณวันชาติ รู้กิจ
8. คุณฤทัยวรรณ ภัทรเจริญเวท
9. คุณมนูญ วิศวานุภาพ
10. คุณพีรวัฒน์ มโนวิไลพงศ์
รายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล (สำรอง) 1 รางวัลได้แก่
คุณเอกพล เดชสีมา

วิธีการยืนยันสิทธิ์

  • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล ต้องยืนยันสิทธิ์และแจ้งชื่อ-สกุล, ที่อยู่จัดส่งของรางวัล, เบอร์โทรศัพท์ ผ่านทาง inbox ของเพจ : http://www.facebook.com/govivigo/ ตั้งแต่วันนี้ ถึง 29 กรกฎาคม 2562
  • ในกรณีที่ผู้โชคดีไม่มีการยืนยันสิทธิ์ หลังจากครบเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในจับสลากใหม่เพื่อมอบรางวัลให้แก่ผู้มีสิทธิท่านอื่นต่อไป

หมายเหตุ

  • สุ่มรายชื่อผู้โชคดีจากผู้ร่วมกิจกรรมที่ปฏิบัติถูกต้องตามกติกาและเงื่อนไข โดยสุ่มเลือกผ่านทาง www.random.org
  • บัตรที่พักโรงแรม Holiday Inn Resort Vana Nava Hua Hin ห้องพักแบบ Ocean view 1 คืน (รวมอาหารเช้า) พร้อมบัตรเข้าสวนน้ำ Vana Nava 1 รางวัล สามารถใช้ได้ สำหรับผู้ใหญ่ 2 ท่าน และเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี 2 ท่าน
  • บัตรรางวัลสามารถใช้ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 สิงหาคม 2019 ไม่รวมวันหยุดยาวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ สามารถใช้ได้ตามระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น
  • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องเป็นเจ้าของ E-mail และเบอร์โทรศัพท์ที่ใช้ร่วมสนุกที่สามารถติดต่อได้เท่านั้น ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้กับผู้อื่นได้
  • ผู้ที่ได้รับรางวัล 1 รายมีสิทธิได้รับรางวัลเพียง 1 รางวัลเท่านั้น หากปรากฏชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลซ้ำ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในจับสลากใหม่เพื่อมอบรางวัลให้แก่ผู้มีสิทธิท่านอื่นต่อไป
  • ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัล โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • ผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัลต้องเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทย ทั้งที่มีภูมิลำเนาในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด หรือชาวต่างชาติที่มีถิ่นพำนักอยู่ในประเทศไทยอย่างถูกกฎหมายเท่านั้น
  • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องทำความเข้าใจถึงกติกา และปฏิบัติตามขั้นตอนการร่วมกิจกรรมอย่างเคร่งครัด หากพบว่ามีการทุจริตไม่ว่ารูปแบบใด ผู้เข้าร่วมกิจกรรม หรือผู้โชคดีจะถูกตัดสิทธิ์การรับรางวัล โดยการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด