ข่าวและโปรโมชั่น

AirAsia และ ThaiLionAir ประกาศเตรียมเพิ่มค่าภาษีสรรพสามิตน้ำมันในอัตราค่าโดยสารเพิ่ม 150 บาทตามมาติด ๆ กับสายการบิน AirAsia และ ThaiLionAir ที่ได้ประกาศเตรียมเพิ่มค่าภาษีสรรพสามิตน้ำมันในอัตราค่าโดยสารเพิ่ม เมื่อวันที่ 31 ม.ค. 60 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสายการบินต้นทุนต่ำ (โลว์คอสต์) ได้ประกาศเตรียมเพิ่มค่าภาษี สรรพสามิตน้ำมันในอัตราค่าโดยสาร หลังจากก่อน หน้านี้คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลัง เสนอให้ปรับ ขึ้นภาษีสรรพสามิตน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องบินและน้ำมันหล่อลื่น โดยประกาศใน ราชกิจจานุเบกษาซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา

โดยทั้ง 3 สายการบินต้นทุนต่ำได้แก่ สายการบินนกแอร์ สายการบินไทยแอร์เอเชีย สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ ได้ประกาศบวกเพิ่มค่าภาษีสรรพสามิตน้ำมัน เพื่อให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริง ในอัตรา 150 บาท/ท่าน/เที่ยวบิน สำหรับเส้นทาง บินภายในประเทศ โดยอัตราค่าภาษีน้ำมันจะถูกบวกรวมไปในค่าตั๋วโดยสารที่ แสดงผ่านทางหน้าเว็บไซต์

สำหรับอัตราภาษีสรรพสามิตน้ำมัน ทางสายการบินไทยแอร์เอเชียได้ประกาศ ปรับเพิ่มโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป ส่วนสายการบินนกแอร์ และไทยไลอ้อนแอร์ จะมีผลตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพ : http://www.thairath.co.th/

 


ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

  

ความคิดเห็นทั้งหมด (0)