เพียงตอบคำถามง่ายๆ ก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัล
บัตรที่พักโรงแรม Holiday Inn Resort Vana Nava Hua Hin 1 คืน (รวมอาหารเช้า)
พร้อมบัตรเข้าสวนน้ำ Vana Nava 10 รางวัล (รางวัลละ 8,651 บาท) มูลค่ารวมกว่า 80,000 บาท !!
คำถามคือเงาของแลนด์มาร์คทั้ง 3 รูป ชื่อว่าอะไร ตั้งอยู่ในประเทศใด?

กติกาการร่วมสนุก

 • สามารถร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ - 22 กรกฎาคม 2562 เวลา 23.59 น.
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลในวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ผ่านทางเว็บไซต์ www.govivigo.com และ Facebook Fan Page : govivigo
 • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล ต้องยืนยันสิทธิ์และแจ้งชื่อ-สกุล, ที่อยู่จัดส่งของรางวัล, เบอร์โทรศัพท์ ผ่านทาง inbox ของเพจ : www.facebook.com/govivigo/messages/ ภายในระยะเวลา 7 นับวันจากวันที่ประกาศผล
 • ในกรณีที่ผู้โชคดีไม่มีการยืนยันสิทธิ์ หลังจากครบเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในจับสลากใหม่เพื่อมอบรางวัลให้แก่ผู้มีสิทธิท่านอื่นต่อไป
 • บัตรที่พักโรงแรม Holiday Inn Resort Vana Nava Hua Hin ห้องพักแบบ Ocean view 1 คืน (รวมอาหารเช้า) พร้อมบัตรเข้าสวนน้ำ Vana Nava 1 รางวัล สามารถใช้ได้ สำหรับผู้ใหญ่ 2 ท่าน และเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี 2 ท่าน
 • บัตรรางวัลสามารถใช้ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 สิงหาคม 2019 ไม่รวมวันหยุดยาวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ สามารถใช้ได้ตามระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น
 • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องเป็นเจ้าของ E-mail และเบอร์โทรศัพท์ที่ใช้ร่วมสนุกที่สามารถติดต่อได้เท่านั้น ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้กับผู้อื่นได้
 • ผู้ที่ได้รับรางวัล 1 รายมีสิทธิได้รับรางวัลเพียง 1 รางวัลเท่านั้น หากปรากฏชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลซ้ำ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในจับสลากใหม่เพื่อมอบรางวัลให้แก่ผู้มีสิทธิท่านอื่นต่อไป
 • ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัล โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัลต้องเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทย ทั้งที่มีภูมิลำเนาในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด หรือชาวต่างชาติที่มีถิ่นพำนักอยู่ในประเทศไทยอย่างถูกกฎหมายเท่านั้น
 • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องทำความเข้าใจถึงกติกา และปฏิบัติตามขั้นตอนการร่วมกิจกรรมอย่างเคร่งครัด หากพบว่ามีการทุจริตไม่ว่ารูปแบบใด ผู้เข้าร่วมกิจกรรมหรือผู้โชคดีจะถูกตัดสิทธิ์การรับรางวัล โดยการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องกรอกข้อมูลที่เป็นจริงและสามารถระบุตัวตนในการร่วมกิจกรรมได้ หากตรวจสอบพบว่ามีการทุจริตหรือส่อเจตนาทุจริตในการร่วมกิจกรรมทุกกรณี ทางบริษัท ฯ จะถือว่าไม่มีสิทธิ์ในการร่วมลุ้นรับของรางวัล

เงื่อนไขและความยินยอม

 • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยินยอมให้ บมจ.ไทยประกันชีวิต (“บริษัท”) นำข้อมูลที่ได้รับจากผู้ร่วมกิจกรรมจากการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ไปทำการเก็บ ใช้ และเปิดเผย เพื่อวัตถุประสงค์ในการประมวลผลเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และการให้บริการ และนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัท
 • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลของผู้ร่วมกิจกรรม รวมถึงการแจ้งยกเลิกความยินยอมการเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลของผู้ร่วมกิจกรรมได้ที่เบอร์ 02-201-4355 ต่อ 3 (เวลาติดต่อ 8.30 - 17.00น. ยกเว้นวันหยุดราชการ)

ลงทะเบียนร่วมสนุก

ชื่อ - นามสกุล* (กรุณาพิมพ์ภาษาไทย)
เบอร์โทรศัพท์*
อีเมล*
คุณเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศบ่อยแค่ไหน*
ปกติคุณใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตหรือไม่*
(*กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อสิทธิประโยชน์ของท่าน)