ประกาศผลกิจกรรมอิ่มฟินเดือนสิงหาลุ้นรับ
บัตรรับประทานอาหารโรงแรม Novotel Bangkok Silom Road จำนวน 2 รางวัล
(รางวัลละ 2 ใบ) จำนวน 2 รางวัล (มูลค่าใบละ 1,299 บาท)
คำถามคือเดือนแห่งวันแม่ อยากมอบของขวัญสุดพิเศษให้คนที่คุณรัก ด้วยอะไร?

รายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล

1. คุณขนิษฐา พ่วงรักษ์
2. คุณปรียภัทร สุขสว่าง

วิธีการยืนยันสิทธิ์

 • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล ต้องยืนยันสิทธิ์และแจ้งชื่อ-สกุล, ที่อยู่จัดส่งของรางวัล, เบอร์โทรศัพท์ ผ่านทาง INBOX ของเพจ : www.facebook.com/govivigo/messages ตั้งแต่วันนี้ ถึง 11 กันยายน 2562 เวลา 23.59 น. มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์
 • ในกรณีที่ผู้โชคดีไม่มีการยืนยันสิทธิ์ หลังจากครบเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในจับสลากใหม่เพื่อมอบรางวัลให้แก่ผู้มีสิทธิท่านอื่นต่อไป

หมายเหตุ

 • สุ่มรายชื่อผู้โชคดีจากผู้ร่วมกิจกรรมที่ปฏิบัติถูกต้องตามกติกาและเงื่อนไข โดยสุ่มเลือกผ่านทาง www.random.org
 • บัตรรับประทานอาหารโรงแรม Novotel Bangkok Silom Road จำนวน 2 รางวัล (รางวัลละ 2 ใบ) 1 ใบ สำหรับรับประทาน 1 ท่าน รวมเครื่องดื่ม
 • บัตรรางวัลสามารถใช้ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 ธันวาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 18.00-22.30 น. (ไม่สามารถใช้ได้ในวันหยุดนักขัตฤกษ์ และช่วง Festival วันที่ 24-25 และ 31 ธ.ค. 62) สามารถใช้ได้ตามระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น สำรองที่นั่งได้ที่ โทร.02-206-9291
 • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องเป็นเจ้าของ E-mail และเบอร์โทรศัพท์ที่ใช้ร่วมสนุกที่สามารถติดต่อได้เท่านั้น ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้กับผู้อื่นได้
 • ผู้ที่ได้รับรางวัล 1 รายมีสิทธิได้รับรางวัลเพียง 1 รางวัลเท่านั้น หากปรากฏชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลซ้ำ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในจับสลากใหม่เพื่อมอบรางวัลให้แก่ผู้มีสิทธิท่านอื่นต่อไป
 • ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัล โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัลต้องเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทย ทั้งที่มีภูมิลำเนาในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด หรือชาวต่างชาติที่มีถิ่นพำนักอยู่ในประเทศไทยอย่างถูกกฎหมายเท่านั้น
 • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องทำความเข้าใจถึงกติกา และปฏิบัติตามขั้นตอนการร่วมกิจกรรมอย่างเคร่งครัด หากพบว่ามีการทุจริตไม่ว่ารูปแบบใด ผู้เข้าร่วมกิจกรรมหรือผู้โชคดี จะถูกตัดสิทธิ์การรับรางวัล โดยการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องกรอกข้อมูลที่เป็นจริงและสามารถระบุตัวตนในการร่วมกิจกรรมได้ หากตรวจสอบพบว่ามีการทุจริตหรือส่อเจตนาทุจริตในการร่วมกิจกรรมทุกกรณี ทางบริษัท ฯ จะถือว่าไม่มีสิทธิ์ในการร่วมลุ้นรับของรางวัล