ปราสาทฮิเมจิและดอกซากุระสีชมพูสวย

เป็น 1 ใน 3 ปราสาทที่งดงามที่สุดในญี่ปุ่นที่เหลือรอดจากยุคสงคราม แม้ว่าพื้นที่โดยรอบส่วนใหญ่จะถูกเผาทำลาย แต่ปราสาทแทบไม่เสียหายเลย ยังคงรูปแบบดั้งเดิมของตัวปราสาทเอาไว้ได้อย่างสมบูรณ์

ปราสาทฮิเมจิ (Himeji Castle) สร้างด้วยปูนขาวจึงถูกขนาดนามว่า ปราสาทนกกระยางขาว ในช่วงซากุระบาน รอบๆ ปราสาทจะเต็มไปด้วยต้นซากุระกว่า 1000 ต้น ออกดอกดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกให้มาเยือน

ช่วงเวลาที่ดี: ซากุระจะบานช่วง ปลายเดือนมีนาคม - ต้นเดือนเมษายน

ที่ตั้ง: ฮิเมจิ, เฮียวโงะ, ญี่ปุ่น

วิธีเดินทาง: เดินจากสถานีรถไฟ JR Sanyo Himeji เดิน 15 นาที

ค่าเข้าชม: 600 Yen

เวลาเปิด-ปิด: 9:00 - 17:00 น. (ปลายเดือนเมษายน - สิงหาคม: 9:00 - 18:00 น. )

วันปิดทำการ: วันที่ 29 - 30 ธันวาคม

วีซ่า: เที่ยวญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน ไม่ต้องขอวีซ่า

เพิ่มเติม: คู่มือท่องเที่ยวญี่ปุ่น

Google Map: