บรรยากาศริมคลองโอตารุ

คลองโอตารุ (otaru canal) จะสวยงามและให้บรรยากาศโรแมนติกสุดๆ ช่วงฤดูหนาวในสัปดาห์ที่สองของเดือนกุมภาพันธ์จะมีการปั้นตุ๊กตาหิมะตลอดทางเดินริมคลอง และลอยโคมเทียนในคลอง ประวัติความเป็นมา สมัยก่อนนั้นสร้างขึ้นเมื่อปี 1923 จากการถมทะเลเพื่อใช้สำหรับในการเทียบเรือและสร้างเพื่อนำไว้เป็นโกดังเก็บสินค้า ในภายหลังได้เลิกใช้ไป จึงมีการถมคลองครึ่งหนึ่งเพื่อทำถนนหลวง แล้วอีกครึ่งหนึ่งที่เป็นโกดังถูกได้ปรับปรุงเป็นสถานที่ท่องเที่ยว ร้านขายของ ร้านอาหาร

ที่ตั้ง: ฮอกไกโด / โอโตรุ

วิธีเดินทาง:

  1. เดินทางด้วยรถไฟลงที่สถานี JR Otaru หลังจากนั้นให้เดินข้ามถนนมา ตรงมาเรื่อยๆจะเจอคลองโอตารุ

  2. รถบัสซังซาคุ ให้บริการจากหน้าสถานีโอตารุผ่านสถานที่ท่องเที่ยวของเมืองและจนไปสิ้นสุดที่สถานี Minami Otaru ค่ารถ ผู้ใหญ่ 200 เยน / เด็ก 100 เยน รถออกทุกๆ 30 นาที

ค่าเข้าชม: ฟรี

พักที่ไหนดี: Hotal Sonia / Hotel Vibrant Otaru

วีซ่า: เที่ยวญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน ไม่ต้องขอวีซ่า

เพิ่มเติม: คู่มือท่องเที่ยวญี่ปุ่น

Google Map: