ทุ่งไหหิน โบราณสถานในเชียงขวาง

ทุ่งไหหิน (Plain of Jars) แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของเชียงขวาง อยู่ไม่ไกลจากหลวงพระบางมากนัก ทีนี่มีประวัติศาสตร์ยาวนานและเรื่องเล่าที่บอกสืบต่อกันมาหลากหลาย ไหหินส่วนใหญ่สกัดมาจากหินทรายที่หาง่ายในท้องถิ่น แต่มีอยู่หลายใบที่มีร่องรอยการชักลากมาจากที่อื่น บางไหมีลักษณะสกัดยังไม่เสร็จ นอกจากนี้ยังค้นพบโครงกระดูกมนุษย์ในไหบางลูก

ที่ตั้ง: ห่างจากเมืองโพนสะหวันเมืองหลวงใหม่ของแขวงเชียงขวางประมาณ 5 กิโลเมตร

วิธีเดินทาง: รถยนต์

ช่วงเวลาที่ดี: เที่ยวชมได้ทั้งปี แต่ควรหลีกเลี่ยงหน้าฝน

เวลาเปิด-ปิด: ตั้งแต่เวลา 06.00 - 17.30 น.

ค่าเข้าชม: คนละ 10,000 กีบ

วีซ่า: เที่ยวลาวไม่เกิน 30 วัน ไม่ต้องขอวีซ่า

เพิ่มเติม: 10 ที่เที่ยวในลาวที่ไม่ควรพลาด ตั้งแต่เหนือจรดใต้

Google Map: