วิถีชีวิตบนทะเลสาบอินเล

ทะเลสาบอินเล (Inle Lake) ทะเลสาบที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของพม่า อยู่ท่ามกลางหุบเขาที่สวยงามของรัฐฉาน มีวิธีหาปลาเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ เรียกได้ว่าไม่มีชาวประมงที่ใดในโลกสามารถเลียนแบบได้ เป็นอีกที่ที่นักท่องเที่ยวควรมาเก็บความประทับใจ ทะเลสาบแห่งนี้เป็นที่อยู่อาศัยของกลุ่มชนที่เรียกตนเองว่า ชาวอินทา (Intha) ชนเผ่านี้อาศัยอยู่ในทะเลสาบอินเลมานานนับร้อยปีแล้ว โดยใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางการทำการเกษตรบนเกาะวัชพืชที่พวกเขาสร้างขึ้นมาเองกลางลำน้ำในทะเลสาบ การพายเรือด้วยขาและเท้า เป็นลักษณะอันโดดเด่นเฉพาะตัวของชาวอินทา การไปดูชาวอินทาพายเรือด้วยเท้า เป็นเหตุผลแรกของนักท่องเที่ยวที่เข้าไปเยือนทะเลสาบอินเล วิถีอันโดดเด่นนี้เกิดขึ้นมาพร้อมกับการทำเกษตรลอยน้ำของชาวอินทา ซึ่งมีมานานสืบทอดต่อกันมาหลายชั่วอายุคน

ที่ตั้ง: ทะเลสาบอินเลอยู่ท่ามกลางหุบเขาที่สวยงามของรัฐฉาน อยู่ห่างจากเมืองตองยีประมาณ 25 กิโลเมตร ประเทศพม่า

วิธีเดินทาง: นั่งเครื่องบินจากย่างกุ้ง (Yangon) มาลงที่เฮโฮ(Heho) เขตรัฐฉาน

  • เส้นทางบินที่จะมายังอินเลนั้นจะเป็น เส้นทางสาย ย่างกุ้ง (Yangon) - พุกาม (ฺBagan) - มัณฑะเลย์ (Mandalay) - เฮโฮ (Heho)

  • เมื่อถึงสนามบินเฮโฮ (เขตรัฐฉาน) ต้องเดินทางโดยรถต่อไปยังท่าเรือที่จะไปยังทะเลสาบอินเล ใช้เวลาเดินทางอีกประมาณ 1.30 ชม. ซึ่งจะมีรถแทกซี่มารอให้บริการมากมาย

  • เมื่อมาถึงยังท่าเรือที่จะไปสู่ทะเลสาบอินเล จากตรงนี้จะต้องถ่ายสัมภาระลงเรือซึ่งเป็นเรือหางยาวไม่มีหลังคา นั่งได้ลำล่ะ 5 คน บนเรือมีเสื้อชูชีพทุกที่นั่ง ใช้เวลาประมาณ 1.15 ชม. ไปถึงยังที่พักและสถานที่ท่องเที่ยวของทะเลสาบอินเล

ช่วงเวลาที่ดี: สามารถเดินทางท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี

วีซ่า: เที่ยวพม่าไม่เกิน 14 วัน ไม่ต้องขอวีซ่า

Google Map: