หนึ่งในสี่โบสถ์บาร็อคของฟิลิปปินส์

โบสถ์ซานอากุสติน (San Agustin Church) โบสถ์ปาไวถือเป็นหนึ่งในมรดกโลกจากยูเนสโก ยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนเมื่อ ค.ศ. 2003 ตัวโบสถ์เป็นศิลปะผสมผสานระหว่างแบบโกธิคและบาร็อค หอระฆังสร้างขึ้นจากหินปะการังตั้งอยู่ห่างจากตัวโบสถ์

ที่ตั้ง: ตะวันตกของกรุงมะนิลา ในเมืองอินทรามูรอส

วิธีเดินทาง: สามารถเดินถึงได้จากอ่าวมะนิลา

พักที่ไหนดี: Kamana Hotel

วีซ่า: เที่ยวฟิลิปปินส์ไม่เกิน 30 วัน ไม่ต้องขอวีซ่า

Google Map: