แกรนด์แคนยอนเมืองไทย

แกรนด์แคนยอนเมืองไทย หรือ สามพันโบก ที่ความงามของแก่งหินขนาดใหญ่ในลำน้ำโขง และวิถีชีวิตริมคลองสองฝั่งโขงนั้นงดงามและน่ามหัศจรรย์เช่นกัน

โดยแก่งหินปรากฏให้เห็นเฉพาะในช่วงฤดูแล้งหรือฤดูร้อน นอกจากลักษณะของแก่งหินที่มีขนาดใหญ่มาก ยังมีความสวยงามวิจิตรของหินที่ถูกกระแสน้ำกัดเซาะจนเว้าแหว่ง มองเห็นเป็นภาพศิลปะ มีรูปร่างแตกต่างกันออกไป ตามแต่ที่เราจะจินตนาการ เพราะมีมากกว่า 3,000 แอ่ง ที่นี่จึงได้ฉายาว่า "แกรนแคนย่อนเมืองไทย"

การเที่ยวชมสามพันโบกนั้นคุณสามารถเลือกได้สองวิธี คือ นั่งเรือชมวิวไปเรื่อยๆ ระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตรไปจนถึงสามพันโบก หรือจะขับรถไปจนถึงสามพันโบกเลยก็ได้สำหรับคนที่มีเวลาเที่ยวน้อย ช่วงเวลาท่องเที่ยว ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน - มิถุนายน ช่วงน้ำน้อยจะสามารถชมแก่งหินได้อย่างสวยงาม

ที่ตั้ง: โพธิ์ไทร, อุบลราชธานี

ช่วงเวลาที่ดี: พฤศจิกายน - มิถุนายน

Google Map: