น้ำตกเต๋อเทียน น้ำตกที่ใหญ่เป็นอันดับต้นๆ ของเอเชีย

น้ำตกตั้งอยู่ระหว่างจีนกับเวียดนาม เป็นน้ำตกที่ใหญ่เป็นอันดับต้นๆ ของเอเชีย ฝั่งเวียดนามจะเล็กกว่าทางฝั่งจีนที่มีชั้นน้ำตกถึง 3 ชั้น นักท่องเที่ยวสามารถนั่งแพไม้ไผ่ชมน้ำตกได้ที่ฝั่งจีน

ช่วงเวลาที่ควรมาคือฤดูร้อนแม้น้ำจะน้อยแต่อากาศค่อนข้างดี ส่วนในฤดูฝนจะมีน้ำเยอะแต่อาจเที่ยวได้ไม่เต็มที่นัก

ที่อยู่: Daxin County, Guangxi, China

วิธีการเดินทาง:

  • รถบัสจากสถานีขนส่ง Langdong ในเมือง Nanning ออกเวลา 9.00 น. และกลับไปหนานหนิงตอน 15.30 น.

  • รถบัสจากสถานีขนส่ง Beida ใน Nanning และไปเปลี่ยนรถบัสเพื่อไปน้ำตกที่เมือง Daxin รถบัสออกทุกๆ 20 นาที ตั้งแต่ 06.10 - 19.00 น.

ช่วงเวลาที่ควรไป: ช่วงเมษายน - พฤศจิกายน

เวลาเปิด-ปิด: เปิดให้เข้าชมทุกวัน

ค่าเข้าชม: 80 หยวน


วีซ่า: เที่ยวจีนต้องขอวีซ่า

  • วีซ่านักท่องเที่ยว มีระยะเวลา 60 วัน นับแต่วันที่เดินทางเข้า

  • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าออกครั้งเดียว 1,000 บาท สำหรับ ระยะเวลาในการดำเนินการ 4 วันทำการ ค่าบริการศูนย์รับยื่น 500 บาท


Google Map: