สวนสาธารณะแห่งกรุงบรัสเซลส์

Cinquantenaire Park คือสวนสาธารณะซึ่งมีประตูชัยตั้งอยู่ ตัวประตูขนาบด้วยพิพิธภัณฑัสองแห่ง คือพิพิธภัณฑ์ศิลปะกับพิธภัณฑ์ทางการทหาร สวนแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในโอกาสของการเป็นอิสรภาพครบ 50 ปีของเบลเยียม จึงมีการสร้างประตูชัยที่มีความสวยงามตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่ท่ามกลางสนามหญ้าที่เขียวขจีเเละสวยงามอย่างมาก ที่นี่ถือว่าเป็นอีกจุดที่ฮิตกันอย่างมากของบรรดานักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาเที่ยวเบลเยียม เพราะสามารถมานั่งพักเเละเป็นจุดเซนเตอร์ในการท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญๆ ที่รายล้อมสวนเเห่งนี้อยู่

วิธีเดินทาง: Metro สาย Purple Line หรือ สาย Yellow Line มาลงที่สถานี Schuman Station

วีซ่า: เที่ยวเบลเยี่ยมต้องทำวีซ่า โดยวีซ่าเชงเก้นสามารถพำนักในประเทศกลุ่มเชงเก้นไม่เกิน 90 วัน ในช่วงเวลา 6 เดือน

เพิ่มเติม: คู่มือท่องเที่ยวยุโรป


Google Map: