อุทยานแห่งชาติทะเลสาบพลิทวิเซ่

อุทยานแห่งชาติทะเลสาบพลิทวิเซ่ (Plitvice Lakes National Park) หนึ่งในทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลก ตั้งอยู่กลางเทือกเขา แวดล้อมไปด้วยป่าไม้ น้ำตก สัตว์นานาพันธุ์และมีเขื่อนที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติกั้นทะเลสาบเป็นช่วงๆ องค์การยูเนสโก (UNESCO) ได้ประกาศขึ้นทะเบียน อุทยานแห่งชาติทะเลสาบพลิทวิเซ่ ให้เป็นมรดกโลกเมื่อปี 1979

ที่ตั้ง: ตั้งอยู่ที่เมืองลิก้า (Lika) ประเทศโครเอเชีย

วิธีการเดินทาง: นั่งรถบัส

  • จากซาเกร็บ (Zagreb) ระยะทาง 132 ก.ม. ราคาประมาณ 100 คูนา ใช้เวลา 3 ชั่วโมง

  • จากสปลิตระยะทาง 250 ก.ม. ราคาประมาณ 170 คูนา ใช้เวลา 4 ชั่วโมง

  • จากซาดาร์ระยะทาง 135 ก.ม. ราคาประมาณ 100 คูนา ใช้เวลา 2 ชั่วโมง

  • จากปูลาระยะทาง 472 ก.ม. ราคาประมาณ 285 คูนา ใช้เวลา 11 ชั่วโมง

ช่วงเวลาที่ควรไป:

  • ช่วงต้นเดือนพฤษภาคมอากาศกำลังสบาย ควรพกร่มมาด้วยเพราะมีฝนตกประปราย

  • ช่วงปลายเดือนพฤษภาคมไปจนถึงสิงหาคม อากาศจะร้อนเพราะเป็นช่วงซัมเมอร์ของยุโรป

เวลาเปิด-ปิด: เปิดทุกวัน ตั้งแต่เวลา 7:00 - 20:00 น.

ค่าเข้าชม: ราคาค่าเข้าชมอุทยานขึ้นอยู่กับช่วงฤดูการท่องเที่ยว ตั๋วเข้าชมแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

  • ค่าเข้าชมคนละ 100 คูนาสำหรับตั๋วแบบกลุ่ม

  • ค่าเข้าชมคนละ 110 คูนาสำหรับตั๋วแบบเดี่ยว

พักที่ไหนดี: Hotel Plitvice

วีซ่า: เที่ยวโครเอเชียต้องขอวีซ่า โดยวีซ่าเชงเก้นสามารถพำนักในประเทศกลุ่มเชงเก้นไม่เกิน 90 วัน ในช่วงเวลา 6 เดือน

เพิ่มเติม: คู่มือท่องเที่ยวยุโรป

Google Map: