เซเนทสแควร์ จตุรัสกลางเมือง

เซเนทสแควร์ใช้จัดกิจกรรมใหญ่ๆและเป็นศูนย์กลางทางประวัติศาสตร์ ใจกลางจตุรัสมีอนุสาวรีย์พระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่ 2 ตั้งอยู่ รายล้อมด้วยอาคารสำคัญๆของเมือง คือ มหาวิการเฮลซิงกิ ทำเนียบรัฐบาล มหาวิทยาลัยเฮลซิงกิและหอสมุดแห่งชาติ