สถาปัตยกรรมที่สวยงามในเมืองเดรสเดิน

อีกหนึ่งเมืองน่าเที่ยว มีสถาปัตยกรรมที่สวยงามอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเอลเบอ เดรสเดินยังมีชื่อเสียงในฐานะศูนย์กลางแห่งศิลปะและวัฒนธรรมนานาชาติอีกด้วย