สะพานหินที่สวยที่สุดในเยอรมนี

สะพานบาสไต (Bastei Bridge) สะพานหินสูงกว่า 194 เมตร เหนือแม่น้ำเอลเบ (Elbe River) ตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติแซกซอนสวิตเซอร์แลนด์ ประเทศเยอรมนี เพราะความสวยงามของธรรมชาติโดยรอบและภูเขาหินน้อยใหญ่ที่ดูแปลกตา ทำให้สะพานบาสไตเป็นหนึ่งในจุดท่องเที่ยวยอดนิยมกว่า 200 ปี ของอุทยานแห่งชาติแห่งนี้ ปัจจุบันสะพานบาสไตเป็นหนึ่งในจุดชมวิวทางธรรมชาติของอุทยานแห่งชาติแซกซอนสวิตเซอร์แลนด์ รวมไปถึงทัศนียภาพอันงดงามของป่าโดยรอบยอดเขาบาสไตอีกด้วย

ที่อยู่: อุทยานแห่งชาติแซกซอนสวิตเซอร์แลนด์ (Saxon Switzerland National Park) รัฐแซกโซนี (Saxony) ประเทศเยอรมนี

วิธีการเดินทาง: จากเดรสเดน (Dresden) นั่งรถไฟ S-bahn สาย1 (S1) ไป Kurort Rathen ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง จากนั้นข้ามแม่น้ำโดยการนั่งเรือข้ามฝั่ง แล้วจึงเดินขึ้นไปที่สะพานบาสไต

ช่วงเวลาที่ควรไป: ช่วงฤดูใบไม้ผลิ ระหว่างเดือนมีนาคม - เดือนพฤษภาคม

พักที่ไหนดี: โรงแรม Bastei-Berghotel

วีซ่า: เที่ยวเยอรมนีต้องขอวีซ่า โดยวีซ่าเชงเก้นสามารถพำนักในประเทศกลุ่มเชงเก้นไม่เกิน 90 วัน ในช่วงเวลา 6 เดือน

Google Map: