ท่องโลกไซเบอร์ในอุโมงค์เลเซอร์ที่เซี่ยงไฮ้

อุโมงค์เลเซอร์ (The Bund sightseeing tunnel) เป็นอุโมงค์ลอดแม่น้ำสายแรกในประเทศจีน อุโมงค์นี้เชื่อมต่อระหว่างเดอะบันด์และหอคอยไข่มุก มีจุดเด่นอยู่ที่เทคโนโลยีแสง สี เสียงที่สวยแปลกตา เหมือนหลุดออกมาอยู่อีกโลกแห่งอนาคตเลยทีเดียว เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเมื่อไปเยือนเซี่ยงไฮ้ต้องไม่พลาดชม อุโมงค์เลเซอร์มีความลึกลงไปจากพื้นแม่น้ำ 9 เมตร ความยาว 646.70 เมตร สร้างเสร็จ เมื่อปี ค.ศ. 2000 รถรางสามารถจุคนได้ถึง 30 คน ทุกคนต้องยืนไป เพราะใช้เวลาสั้นๆ มีบานหน้าต่างและประตูเป็นกระจกรอบคัน ทำให้มองเห็นแสงสีในอุโมงค์ได้ชัดเจน

วิธีเดินทาง: ใช้ subway line 2 หรือ 10 ลงที่สถานี หนานจิงตงลู่ Nanjing Dong Lu หรือ Nanjing Road ออก exit 2 เดินตามป้าย The bund ไปประมาณ 500 เมตร

ช่วงเวลาที่ดี: ธันวาคม - กุมภาพันธ์

เวลาเปิด-ปิด: เปิดทำการตั้งแต่ 6:00 - 22:00 น.

ค่าเข้าชม:

  • 45 หยวน หรือประมาณ 225 บาท สำหรับการเดินทางเที่ยวเดียว และ

  • 55 หยวน หรือประมาณ 275 บาท สำหรับการเดินทางแบบไปกลับ

พักที่ไหนดี: โรงแรมโฟร์ ซีซั่น เซี่ยงไฮ้ แอท ผูตง (Four Seasons Hotel Shanghai @ Pudong), ไอเอฟซีเรสซิเดนซ์ (IFC Residence)

วีซ่า: เที่ยวจีนต้องขอวีซ่า

  • วีซ่านักท่องเที่ยว มีระยะเวลา 60 วัน นับแต่วันที่เดินทางเข้า

  • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าออกครั้งเดียว 1,000 บาท สำหรับ ระยะเวลาในการดำเนินการ 4 วันทำการ ค่าบริการศูนย์รับยื่น 500 บาท

เอกสารที่ใช้ขอวีซ่า:

  1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งาน

  2. กรอกแบบฟอร์มขอวีซ่า 1 ฉบับ พร้อมระบุที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้

  3. รูปถ่ายสี 2 นิ้ว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน

  4. ในกรณีที่จำเป็น ต้องยื่นตั๋วเครื่องบินไป - กลับ (รถหรือเรือ) และเช็คท่องเที่ยวหรือสมุดบัญชีธนาคารด้วย

เว็บไซต์: chinaembassy.or.th/th/lsfw/qzxk/ , visaforchina.org

เพิ่มเติม: Kunming Waterfall Park น้ำตกใหญ่ยักษ์แลนด์มาร์คใหม่ของคุนหมิง

Google Map: