แลนด์มาร์คของเมืองเบรเมิน

ศาลาว่าการเบรเมินตั้งอยู่บริเวณมาเก็ตสแคว เป็นหนึ่งศาลาว่าการที่สวยที่สุดในยุโรป เปิดทำการตั้งแต่ปี 1410 ที่อยู่ใกล้ๆกันคือมหาวิหารเบรเมินอันเก่าแก่ มีอายุกว่า 1,200 ปี เปิดให้เข้าชมฟรี แต่หากต้องการปีขึ้นไปชมวิวของเมืองเบรเมินจะต้องเสียเงินคนละประมาณ 1 ยูโร วิธีไปยังศาลาว่าการโดยนั่งแทรมไปลงที่ป้าย Obernstrasse