โกดาฟอสส์ น้ำตกของพระเจ้า

น้ำตกโกดาฟอสส์ (Godafoss Waterfall) หรือที่รู้จักในนาม น้ำตกของพระเจ้า "The Waterfalls of Gods" เป็นน้ำตกที่ใหญ่ติดอันดับ 1 ใน 3 และเป็นหนึ่งในน้ำตกที่สวยงามที่สุดของไอซ์แลนด์ น้ำตกแห่งนี้เชื่อมมาจากแม่น้ำ Skjalfandafljót ความงามของน้ำตกนั้นจะสวยแตกต่างกันในทุกฤดู โดยน้ำตกมีความสูงประมาณ 12 เมตร และมีความกว้างมากกว่า 30 เมตร น้ำตกถูกค้นพบโดยนักบุญชาวคริสต์ 1,000 ปีก่อนคริสตกาล ตั้งอยู่ไม่ไกลจากภูเขาไฟคลาฟฟา (Krafla Volcano)

วีซ่า: เที่ยวไอซ์แลนด์ต้องขอวีซ่า โดยวีซ่าเชงเก้น (Schengen Visa) ต้องยื่นขอผ่าน VFS Global ซึ่ง Iceland ต้องขอวีซ่าเชงเก้นผ่านสถานทูต Denmark เพราะ Iceland ไม่มีสถานทูตในประเทศไทย สามารถพำนักในประเทศกลุ่มเชงเก้นไม่เกิน 90 วัน ในช่วงเวลา 6 เดือน ค่าธรรมเนียม 3,470 บาท

เพิ่มเติม: คู่มือเที่ยวไอซ์แลนด์ด้วยตัวเองฉบับรวบรัด

Google Map: