เมืองหลวงของไอซ์แลนด์

เรคยาวิก (Reykjavik) เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไอซ์แลนด์ ตั้งอยู่ใกล้กับขั้วโลกเหนือมากที่สุด อยู่ทางด้านตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศ เป็นศูนย์กลางทางการค้าและธุรกิจการประมง ในทุกๆ ปี จะมีการจัดงาน Winter Light Festival ขึ้นที่กรุงเรคยาวิกอีกด้วย สถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่ควรพลาด คือ Hallgrímskirkja, Harpa, Perlan, Volcano House, Thingvellir National park เป็นต้น

ที่อยู่: ตั้งอยู่ทางด้านตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศไอซ์แลนด์

ช่วงเวลาที่ควรไป: ช่วงเดือน พฤษภาคม - กันยายน เป็นช่วงที่อากาศไม่หนาวจัดและไม่มืดมิดเท่าฤดูหนาว

วีซ่า: เที่ยวไอซ์แลนด์ต้องขอวีซ่า โดยวีซ่าเชงเก้น (Schengen Visa) ต้องยื่นขอผ่าน VFS Global ซึ่ง Iceland ต้องขอวีซ่าเชงเก้นผ่านสถานทูต Denmark เพราะ Iceland ไม่มีสถานทูตในประเทศไทย สามารถพำนักในประเทศกลุ่มเชงเก้นไม่เกิน 90 วัน ในช่วงเวลา 6 เดือน ค่าธรรมเนียม 3,470 บาท

เพิ่มเติม: คู่มือเที่ยวไอซ์แลนด์ด้วยตัวเองฉบับรวบรัด

Google Map: