แสงเหนือที่นอร์เวย์

นอร์เวย์เป็นหนึ่งในประเทศที่เหมาะกับการมาดูแสงออโรรามากที่สุดในโลก ช่วงหน้าหนาวในวันที่อากาศดีหิมะไม่ตกมาก จะได้เห็นความสวยงามของแสงออโรราอย่างชัดเจน