น้ำตกเลทฟอสเซ่น เมืองออดดา

น้ำตกเลทฟอสเซ่นเป็นหนึ่งในสถานที่เที่ยวยอดนิยมของเมืองออดดา ด้านหน้าน้ำตกมีสะพานหินพาดผ่าน สามารถขับรถเข้ามาถึงบริเวณน้ำตกได้อย่างสะดวกสบาย