เมืองท่าเรือแบร์เกนในยามเย็น

แบร์เกนเป็นหนึ่งในเก้าเมืองที่ถูกยกย่องให้เป็นเมืองหลวงทางวัฒนธรรมของยุโรป มีท่าเรือใหญ่ที่สุดในนอร์เวย์และมีตลาดปลาที่ขายปลาสดๆ บนท่าเทียบเรือ