พระราชวังบนยอดเขาเมืองซินตรา

พระราชวังเปนาอยู่บนยอดเขาของเมืองซินตรา King John II ได้สร้างให้พระราชินี เป็นหนึ่งในสถานที่โรแมนติกที่สุดในโลก จากที่นี่จะเห็นวิวซินตราและลิสบอนได้

ที่อยู่: เมืองซินตรา ประเทศโปรตุเกส

วิธีการเดินทาง: จากเมืองลิสบอน(Lisbon) เดินทางโดยรถไฟที่สถานี Rossio ถึงเมืองซินตรา (Sintra) ใช้เวลาประมาณ 40 นาที จากซินตรา (Sintra) นั่งรถบัสสาย 434 ไปลงที่พระราชวังเปนา (Pena Palace)

เวลาเปิด-ปิด: 09:30-19:00 น.

ค่าเข้าชม:
ค่าเข้าพระราชวัง+อุทยานฯ
-ตั๋วสำหรับบุคคลทั่วไป (อายุ 18-64 ปี) ราคา 14 ยูโร
-ตั๋วสำหรับเด็ก (อายุ 6-17 ปี) ราคา 12.50 ยูโร
-ตั๋วสำหรับผู้สูงวัย (อายุมากกว่า 65 ปี) ราคา 12.50 ยูโร

ช่วงเวลา HAPPY HOUR
ค่าเข้าพระราชวัง+อุทยานฯทุกวันตั้งแต่เวลา 9:30-10:30 น.
-ตั๋วสำหรับบุคคลทั่วไป (อายุ 18-64 ปี) ราคา 13 ยูโร
-ตั๋วสำหรับเด็ก (อายุ 6-17 ปี) ราคา 11.50 ยูโร
-ตั๋วสำหรับผู้สูงวัย (อายุมากกว่า 65 ปี) ราคา 11.50 ยูโร

วีซ่า: เที่ยวโปรตุเกตต้องขอวีซ่า โดยวีซ่าเชงเก้นสามารถพำนักในประเทศกลุ่มเชงเก้นไม่เกิน 90 วัน ในช่วงเวลา 6 เดือน

เพิ่มเติม: http://www.parquesdesintra.pt/