วิหารโดมทองที่มอสโก

มหาวิหารเซนต์เดอะซาเวียร์ หรือที่เรียกกันว่า มหาวิหารโดมทอง (St. Saviour Cathedral) เป็นวิหารที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซียและสูงที่สุดในโลก ตั้งอยู่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำ Moskva เมืองมอสโก ประเทศรัสเซีย สร้างขึ้นในสมัยของพระเจ้าซาร์อเล็กซานเดอร์ ที่ 1 เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะและแสดงกตัญญุตาแด่พระเป็นเจ้าที่ทรงช่วยปกป้องรัสเซียให้รอดพ้นจากสงครามนโปเลียน โดยมหาวิหารเซนต์เดอะซาเวียร์ใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 45 ปี

ในสมัยของสตาลิน เคยสั่งให้ทุบทำลายมหาวิหารแห่งนี้ จนกระทั่งในสมัยประธานาธิบดีบอริส เยลซิน จึงได้มีการบูรณะขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งด้วยเงินบริจาคและพลังความศรัทธาของผู้คน ดังนั้นที่นี่จึงเป็นที่รักและศูนย์รวมจิตใจของประชาชน มหาวิหารโดมทองแห่งนี้จึงกลายเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในการประกอบพิธีกรรมที่สำคัญระดับชาติทางคริสตศาสนาของประเทศรัสเซีย

ที่ตั้ง: ริมฝั่งแม่น้ำ Moskva เมืองมอสโก ประเทศรัสเซีย

วิธีเดินทาง: อยู่ไม่ไกลจากจตุรัสแดงสามารถเดินไปได้ หรือ นั่งเมโทรจากแถวจตุรัสแดงไป 1 สถานี ลงที่ Kropotkinskaya

เวลาเปิด - ปิด: เปิดให้เข้าชมทุกวัน

  • วันจันทร์เปิดเวลา 13.00 - 17.00 น.

  • วันอังคาร - วันอาทิตย์ เวลา 10.00 - 17.00 น.

ค่าเข้าชม: ไม่เสียค่าเข้าชม แต่ภายในวิหารห้ามถ่ายรูปโดยเด็ดขาด

วีซ่า: เที่ยวรัสเซียไม่เกิน 30 วัน ไม่ต้องขอวีซ่า แต่ถ้าต้องการอยู่มากกว่า 30 วัน ต้องยื่นขอวีซ่าด้วยตนเอง

เพิ่มเติม: คู่มือท่องเที่ยวยุโรป

Google Map: