โบสถ์ออร์โธดอกที่เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

Peter and Paul Cathedral (Peterhof) ตั้งอยู่ด้านหน้าของพระราชวังฤดูร้อนเปโตรควาเรสต์ (ปีเตอร์ฮอฟ) เป็นโบสถ์ออร์โธดอกที่สร้างและตกแต่งอย่างสวยงามตามสไตล์รัสเซีย สร้างแล้วเสร็จเมื่อ 1904 ในอดีตเคยได้รับความเสียหายจากสงคราม และได้รับการบูรณะซ่อมแซมเรื่อยมา ในปี 1989 ได้ถูกนำกลับมาใช้เป็นโบสถ์อีกครั้ง

ที่ตั้ง เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก, ประเทศรัสเซีย

ค่าเข้าชม ไม่เสียค่าเข้า

เวลาเปิด-ปิด จันทร์ – ศุกร์ 08:30 - 19:00 น. เสาว์ – อาทิตย์ 08:30 - 20:00. น.

วีซ่า เที่ยวรัสเซียไม่ต้องขอวีซ่า สามารถเดินทางเข้าประเทศรัสเซียได้ 30 วัน แต่ถ้าต้องการอยู่มากกว่า 30 วัน ต้องยื่นขอวีซ่าด้วยตนเอง