มหาพีระมิดกีซ่าแห่งประเทศอียิปต์

พีระมิดกีซ่าถือว่าเป็นพีระมิดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก สร้างขึ้นเพื่อฝังพระศพของกษัตริย์อียิปต์โบราณ เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ