ฤดูหนาวที่วลาดิเมียร์

อดีตเมืองหลวงเก่าของรัสเซีย ถือเป็นเขตมรดกทางวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมของรัสเซียยุคโบราณ มีสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาตร์ทั้งโบสและพิพิธภัณฑ์เก่าแก่