ซากราดาฟามีเลีย โบสถ์ที่ยังสร้างไม่เสร็จ

สถานที่ท่องเที่ยวอันดับหนึ่ง ในเมืองบาร์เซโลน่า และผลงานชิ้นสุดท้ายของสถาปนิกชื่อดังชาวคาตาลันชื่อ อันโตนิ เกาดิ (Antoni Gaudi) ด้วยความสวยงามอลังการ และมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ของวิหารแห่งนี้ จึงทำให้ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ทั้งที่ยังสร้างไม่เสร็จ

ซากราดาฟามิเลีย (Sagrada Família) เป็นสัญลักษณ์ของบาร์เซโลนาชื่อเต็มๆ ว่า Temple Expiatori de la Sagrada Família มีความสูงถึง 170 เมตร เป็นศิลปะแบบนีโอ โกธิค ด้วยแนวความคิดการคืนกลับสู่ธรรมชาติ ตัวอาคารบรรจงประดับด้วยโมเสคจากเวเนเชี่ยน ประดับด้วยปฏิมากรรมแกะสลักจากหินหลายพันชิ้นจากศิลปินสเปน ปัจจุบันมหาวิหารแห่งนี้ก็ยังดำเนินการก่อสร้างคาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์ในปี 2026 ที่มหาวิหารแห่งนี้ยังเปิดให้ขึ้นไปชมวิวด้านบนระดับ Top views ได้อีกด้วย

ที่ตั้ง: ถนน Carrer de Mallorca เมืองบาร์เซโลนา, ประเทศสเปน

วิธีเดินทาง:

  • Metro สาย 2 และ 5 ลงสถานี Sagrada Familia

  • Bus หมายเลข 19, 33, 34, 43, 44, 50, 51, B20 และ B24

ค่าเข้าชม: แบบปกติ 15 ยูโร, แบบมีไกด์ 24 ยูโร, Top views 29 ยูโร

เวลาเปิด-ปิด:

  • เดือนพฤษจิกายน - กุมพาพันธ์ เปิด 9.00 น. - 18.00 น.

  • เดือนมีนาคม เปิด 9.00 น. - 19.00 น.

  • เดือนเมษายน - กันยายน เปิด 9.00 น. - 20.00 น.

  • เดือนตุลาคม เปิด 9.00 น. - 19.00 น.

  • เดือนธันวาคม วันที่ 25, 26, และวันที่ 1, 6 มกรารคม เปิด 9.00 น. - 14.00 น.

วีซ่า: เที่ยวสเปนต้องขอวีซ่า ท่องเที่ยวในระยะสั้นให้ยื่นขอวีซ่าเชงเก้น อยู่ได้ 90 วัน

เว็บไซต์

  • www.sagradafamilia.org/en

  • www.facebook.com/BasilicadelaSagradaFamilia/

เพิ่มเติม: คู่มือท่องเที่ยวยุโรป

Google Map: