ภูเขาหิมะมังกรหยก

ภูเขาหิมะมังกรหยก ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองเก่าลี่เจียง เป็นภูเขาที่มีหิมะปกคลุมตลอดทั้งปี มียอดเขา 13 ยอดเรียงต่อกันลักษณะคล้ายมังกร เป็นภูเขาที่มีความสูงไปแล้วจะเห็นได้ชัดเจน รวมถึงชุมชนที่มีการอาศัยอยู่ตั้งถิ่นฐานมานานกว่าพันปี วิถีชีวิตแบบเรียบง่าย

ที่อยู่: มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน

วิธีการเดินทาง: จ้างรถไปภูเขาหิมะมังกรหยกจากเมืองลีเจียง

ช่วงเวลาที่ควรไป: มีนาคม - เมษายน อากาศจะไม่หนาวมาก

ค่าเข้าชม: ช่วงของการเข้าเมือง ลี่เจียงเสียค่าบำรุง 190 หยวน ต่อคน

พักที่ไหนดี: Lijiang Huifeng Resort Hotel / Orchid Land Boutique Inn / Lijiang Zen Garden Hotel - Wuyi Yard

วีซ่า: เที่ยวจีนต้องขอวีซ่า

  • วีซ่านักท่องเที่ยว มีระยะเวลา 60 วัน นับแต่วันที่เดินทางเข้า

  • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าออกครั้งเดียว 1,000 บาท สำหรับ ระยะเวลาในการดำเนินการ 4 วันทำการ ค่าบริการศูนย์รับยื่น 500 บาท

เพิ่มเติม: Kunming Waterfall Park น้ำตกใหญ่ยักษ์แลนด์มาร์คใหม่ของคุนหมิง

Google Map: