ยอดเขามัตเตอร์ฮอร์น

ยอดเขาทรงปีระมิดที่มีชื่อเสียงของสวิส สามารถนั่งรถไฟที่สถานีกอร์แนร์กราทขึ้นไปชมยอดเขาได้ อย่าลืมเช็คสภาพอากาศก่อนไป บางวันอาจไม่เห็นยอดเขาเพราะเมฆบัง