ธรรมชาติที่สวยงามของสวิสเซอร์แลนด์

แถบภาคกลางของสวิส ที่มีเมืองน่าเที่ยวมากมาย ซึ่งนอกจากจะได้ชมธรรมชาติที่สวยงามแล้ว ยังมีกิจกรรมต่างๆให้สนุกอีกมาก เช่น ปีนเขา เดินป่า พายแคนนูและสกี