หอนาฬิกาบิกเบนและรัฐสภา

หนึ่งในสัญลักษณ์ของกรุงลอนดอน อย่าเพิ่งออกจากลอนดอนถ้าคุณยังไม่ได้มาที่นี่ แม้จะไม่อนุญาตชาวต่างชาติให้เข้าชมด้านใน ก็สามารถเที่ยวชมบริเวณโดยรอบได้