มหาวิหารแคนเทอร์เบอรี่

โบสถ์ประจำตำแหน่งของประมุขสูงสุดของนิกายแองกลิคันทั้งหมดและเป็นที่ตั้งบัลลังก์นักบุญออกัสติน ได้รับการยกย่องจากยูเนสโกให้เป็นเมืองแห่งผู้จาริกแสวงบุญ