เปตรา นครหินโบราณแห่งจอร์แดน

นครที่ซ่อนตัวอย่างลึกลับในหุบเขาวาดีมูซา เดินทางโดยเริ่มที่ทางเข้าหลักเป็นช่องกำแพงในหุบเขา เมื่อพ้นกำแพงหินก็จะพบกับความยิ่งใหญ่ของนครโบราณแห่งนี้