อุทยานแห่งชาติแอมโบเซลี

อุทยานแห่งชาติที่มีธรรมชาติอันงดงาม ตั้งอยู่เชิงเขาคีลีมานจาโร ได้รับความนิยมเป็นอันดับสอง เป็นรองแค่อุทยานแห่งชาติมาไซ มาราเท่านั้น