แบมฟ์ (Banff National Park) อัญมณีแห่งเทือกเขาร็อกกี้

อุทยานแห่งชาติแบมฟ์ (Banff National Park) เป็นศูนย์กลางของสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงาม โดยมีธารน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุดในทวีปอเมริกาเหนือ ประกอบไปด้วยทิวทัศน์ที่ของเทือกเขาและทะเลสาบสีฟ้า จึงทำให้อุทยานแห่งชาติแบมฟ์มีสมญานามว่า "อัญมณีแห่งเทือกเขาร็อกกี้"

อุทยานแห่งชาติแบมฟ์ เป็นอุทยานที่เก่าแก่ที่สุดของแคนาดา ได้รับการประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อปี ค.ศ. 1885 อยู่ในเขตเทือกเขา Rocky Mountain ภายในอุทยานแห่งชาติมีทุ่งน้ำแข็ง ถืออุทยานมีทิวทัศน์ที่สวยงาม โดยเฉพาะทะเลสาบ ธารน้ำแข็ง และน้ำพุร้อน มีป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ และสัตว์ต่างๆ เช่น อินทรีย์สีทอง หมีกริซซ์ลี และ หมีดำ กวางมูส แพะภูเขา

ที่ตั้ง: ตั้งอยู่ในเทือกเขาร็อกกี้ในตอนใต้ของรัฐอัลเบอร์ตา ประเทศแคนาดา

ช่วงเวลาที่ควรไป: ช่วง Summer ประมาณ เดือนกรกฎาคม - สิงหาคม

Visa: เที่ยวแคนาดา ต้องขอวีซ่า หากเป็นวีซ่าแบบ Single Entry สามารถอยู่ไม่เกิน 6 เดือน

Google Map: