เทอร์เรท อาร์ชและภูเขาหิมะยามพระอาทิตย์ตกดิน

สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญในยูทาห์ เป็นอุทยานแห่งชาติตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ มีเนื้อที่ 300 ตารางกิโลเมตร มีสะพานหินโค้งมากกว่า 200 แห่ง