Bay Bridge เชื่อมซานฟรานซิสโกกับโอกแลนด์

สะพานที่เชื่อมต่อระหว่างเมืองซานฟรานซิสโกกับเมืองโอกแลนด์ทางอีกฝั่งหนึ่งของอ่าว เป็นสะพานแขวนสองชั้นชั้นหนึ่งวิ่งเข้าอีกชั้นวิ่งออก