วิวโดยรอบเมืองชิคาโก

รู้จักกันในชื่อเมืองแห่งลม สิ่งที่ขึ้นชื่อในเมืองชิคาโกคือ ละครเวที ดนตรีแจ๊ส จะเห็นได้ว่าในตัวเมืองชิคาโกนั้นก็มีโรงละครที่เก่าแก่และโด่งดังอยู่หลายที่