อีกวาซูมหัศจรรย์แห่งน้ำตก

น้ำตกอีกวาซู เป็นน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในทวีปอเมริกาใต้และขึ้นชื่อว่าใหญ่ที่สุดในโลกอีกด้วย โดยใหญ่กว่าน้ำตกไนแอการาถึง 30 เท่า