กรุงซันติอาโก

เมืองหลวงที่เต็มไปด้วยเสน่ห์ มองผ่านเมืองไปทางตะวันออกจะพบกับเทือกเขาแอนดีสที่ปกคลุมด้วยหิมะ หากหันไปทางตะวันตกจะพบกับชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกที่กว้างใหญ่