วัดร่องขุ่น

ไปกี่ครั้งก็ไม่เคยเบื่อจะเดินชมรอบๆ วัดร่องขุ่น เริ่มก่อสร้างตั้งแต่ พ.ศ. 2540 โดยท่านอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์