เอร์ก เชบบี้ เนินทรายแห่งซาฮาร่า

ขี่อูฐท่องทะเลทรายซาฮาร่า ชมเนินทราย เอร์ก เชบบี้ หนึ่งเดียวในโมร็อกโกที่มีความยาวกว่า 22 กม. ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองเออร์ฟูด