จิบชา กินขนม ชมดอกไม้

เรียนรู้เรื่องดอกไม้ ชมความสวยงามของดอกไม้กันที่ "พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมดอกไม้" (The Museum of Floral Culture) และต้องไมพลาดดื่มชาดอกไม้ คู่ขนมหวานหลากหลายชาติ เพอร์เฟคสุดๆ