พระธาตุศรีสองรักตำนานแห่งสัจจะและไมตรี

พระธาตุศรีสองรัก ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำหมัน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย สร้างขึ้นสมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช เมื่อปี พ.ศ. 2103 เสร็จในปี พ.ศ. 2106 พระธาตุศรีสองรักสร้างขึ้นเพื่อ เป็นสักขีพยานในการช่วยเหลือกันระหว่าง พระมหาจักรพรรดิแห่งกรุงศรีอยุธยา (ไทย) และพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช ผู้ครองกรุงศรีสัตนาคนหุต (เวียงจันทน์) แห่งราชอาณาจักรล้านช้าง (สปป.ลาว ในปัจจุบัน) ช่วงที่กษัตริย์ทั้งสองพระองค์ทรงครองราชสมบัติ ตรงกับสมัยที่พม่าเรืองอำนาจ และมีการรุกรานดินแดนต่างๆ เพื่อขยายอำนาจ กษัตริย์ทั้งสองพระองค์จึงตกลงรวมกำลัง เพื่อต่อสู้กับพม่า ทรงกระทำสัตยาธิษฐานว่าจะไม่ล่วงล้ำดินแดนของกันและกัน และเพื่อเป็นที่ระลึกในการทำไมตรีต่อกัน จึงได้ร่วมกันสร้างพระธาตุศรีสองรักเพื่อเป็นสักขีพยาน ณ กึ่งกลางระหว่างแม่น้ำน่านและแม่น้ำโขง ซึ่งเป็นรอยต่อของทั้งสองราชอาณาจักร

ด้วยเจตนารมณ์ของกษัตริย์ทั้งสองพระองค์ในครั้งนั้นจึงมีผลให้มีการขอร้องและห้ามไม่ให้ใช้สีแดงในพื้นที่บริเวณ "พระธาตุศรีสองรัก" ไม่ว่าจะเป็นดอกไม้ เครื่องประดับ ของใช้ หรือแม้แต่เครื่องแต่งกาย ทั้งนี้ "สีแดง" อาจเปรียบได้กับ "เลือด" ที่เป็นผลของการทำสงคราม

ที่ตั้ง: พระธาตุศรีสองรัก อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ประเทศไทย

วิธีการเดินทาง: ไปตามทางหลวงหมายเลข 203 แล้วแยกขวาตรกิโลเมตรที่ 66 เข้าทางหลวงหมายเลข 2013 อีก 15 กิโลเมตร ถึงอำเภอด่านซ้ายจากนั้นแยกขวาเข้าเส้นทาง 2113 อีก 1 กิโลเมตร

เวลาเปิด-ปิด: เปิดบริการทุกวัน 7.00 - 18.00 น.

ค่าเข้าชม: ไม่เสียค่าเข้าชม

คำแนะนำ: พระธาตุศรีสองรักถือเป็นพระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดเลย เพื่อความเป็นศิริมงคลในการเข้าสักการะ จึง ห้ามสวมเสื้อผ้าหรือเครื่องประดับใดๆ ที่มีสีแดงเข้าสักการะพระธาตุ เพราะสีแดงเป็นสีแห่งสงครามและเลือดจึงเป็นสีต้องห้ามภายในอาณาเขตพระธาตุแห่งนี้

Google Map: