ปุราเบซากิห์

ปุราเบซากิห์ (Pura Besakih) หรือนิยมเรียกกันอีกชื่อว่า วัดแม่หรือวัดหลวงแห่งเบซากิห์ (Mother Temple of Besakih) วัดในศาสนาฮินดูที่ใหญ่ที่สุดของบาหลีและมีความสำคัญที่สุด ถือเป็นมาตาแห่งวัดทั้งหลาย ประกอบด้วยวัดเล็กๆ เกือบ 30 แห่งที่เรียงรายอยู่เป็นขั้นๆ กว่า 7 ขั้นไปตามไหล่เขา มีทิวทัศน์ด้านหลังเป็นภูเขาไฟกุนุงอากุง ซึ่งเป็นภูเขาไฟที่สูงที่สุดของเกาะบาหลี

วัดที่มีความสำคัญที่สุดในปุราเบซากิห์ คือ ปุราเปนาทารัน อากุง (Pura Penataraa Aguan) ซึ่งตั้งอยู่ตรงกลาง ทุกๆ วันจะมีคนบาหลีเดินทางมาประกอบพิธีทางศาสนา ทำให้เป็นสถานที่ที่สามารถเห็นธรรมเนียมประเพณีและการแต่งกายแบบพื้นเมืองทั้งชายและหญิง รวมทั้งการแบกทูนของบูชาบนศีรษะตามแบบดั้งเดิมด้วย

ที่ตั้ง: เขตเมืองการังกาเซ็ม

วิธีเดินทาง: เช่ารถขับ เดินทางตาม GPS

เวลาเปิด-ปิด: เปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 8.00-17.00 น.

ค่าเข้าชม: คนละ 3,300 รูเปียห์

พักที่ไหนดี: Artha Agung Resort and Restaurant

วีซ่า: เที่ยวอินโดนีเซียไม่เกิน 30 วัน ไม่ต้องขอวีซ่า

Google Map: